Рената Николова – позитивна “Атанас Близнакоф„ приказна

News

Ни преставува чест да ја споделиме со вас позитивна “Атанас Близнакоф„ приказна на нашата стипендистка од Атанас Близнакоф програмата за студентска извонредност Рената Николова, студентка на Економскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј„ Скопје.

“Стипендијата од Атанас Близнакоф е првиот и најголем успех кој ми се случи уште во првата година од студиите. Тоа ми даде чувство на гордост и увереност дека сум на вистинскиот пат. Благодарение на стипендијата Атанас Близнакоф, моето школување се одвива без финансиски предизвици, што ми овозможува целосно да се фокусирам на моето образование. Оваа поддршка не само што ми обезбеди стабилност и сигурност, туку и ми помогна да ги насочам сите мои сили и енергија кон академскиот успех.

Оваа стипендија значително ја зголеми мојата мотивација и ме инспирираше да вложувам уште повеќе труд во моите студии. Чувството дека некој верува во мене и ме поддржува преку оваа стипендија ми влева огромна самодоверба и решителност никогаш да не се откажувам. Без разлика на предизвиците со кои се соочувам, знам дека можам да ги надминам и да успеам благодарение на поддршката што ја добивам. Стипендијата Атанас Близнакоф е повеќе од финансиска помош – тоа е инспирација и мотивација за да продолжам да се стремам кон моите соништа.„